به عشق تو

بــــه عشــــق تـــو ثـــانیـــه هــا

 تحمـــل مـــی شـــــود 

تــــا بیـــایـــی

 ساعتـــــش ســـــال مـــی شـــــود

هــــر تپـــشی 

کــــه اینجـــا بـــه عشــــق تـــو 

انتظــــار مـــی کشــــد

/ 2 نظر / 25 بازدید
fatemeh

in ax kheyli zibas[گل]

مونا

بس کن ساعت دیگر خسته شدم اره من کم اواردم خودم میدونم که نیست انقدر باصدایت نبودنش را به رخم نکش خیلی مطلب زیبایی بود ممنون[گل]