متــــــاع عشـــــــق

در ایـــن بــازار بــی پروا 

متـــاع عشــــق گـــم کــرده ام 

همــه مــن بــود 

نمـــی بینــی 

بــی او هیـــج ام 

/ 1 نظر / 19 بازدید
رها

تو را هيچگاه نمي توانم از زندگي ام پاک کنم چون تو پاک هستي مي توانم تو را خط خطي کنم که آن وقت در زندان خط هايم براي هميشه ماندگار ميشوي و وقتي که نيستي بي رنگي روزهايم را با مداد رنگي هاي يادت رنگ مي زنم