چــــــالــــــه میــــــدان عشـــــق

چه آتشین پر از رویای تو می شوم  وقتی در انتهای  لبخندهایت  گل بوسه می روید رویگونههایت  چه مبدانی !!!  آن جا چاله میدان  احساس عاشقانه ی من است

/ 6 نظر / 23 بازدید
روزالی پیرسون

همه به دیدن دریا می روند ، و من فکر می کنم چقدر دلش می گیرد ساحل . . . “سید حسین متولیان”

پــــــــویا

یکی نزد حکیمی آمد و گفت: خبر داری فلانی درباره ات چه قدر غیبت و بدگویی کرده حکیم با تبسم گفت: او تیری را بسویم پرتاب کرد که به من نرسید؛ تو چرا آن تیر را از زمین برداشتی و در قلبم فرو کردی؟ یادمان نرود هیچوقت سبب نقل کینه ها و دشمنی ها نباشیم .....

صبا

سلام ممنونم که وبم سرزدید وب زیبایی دارید[گل]

s

خیلی آرومم کرد وبت مریـــــــــــــــــــــــــــــــــــی بهم سربزن

Deltang

رمضـان است و تـو هستی چه کنـم با این درد...؟ مــاه ِ من یـک طرف و مـــاه ِ خدا یک طرف است یاسر قنبرلو