عشقــــــی بــــه نـــــام تــــــــــو

با تــــوام 

ای همـــــه مــــن 

بنــویـــس ...

لحظــــه ها را تا نمیــرند 

پشـت ایـــن همـــه احســـاس گـــرم

در آغـــوش تـــو

 و عشقـــــی

که با تو بودن نام دارد

جان دارد...

/ 2 نظر / 18 بازدید
زهره

از تمام دلخوشی های جهان دل کنده ام روز و شب چشم انتظار لحظه ی جان کندنم باز در آئینه تصویرم کمی نا آشناست از صدای خویش می پرسم که این آیا منم؟! سلام وب قشنگی دارید به وب من هم بیاید

آوا

زیبا بود و پر از معنا [گل]