کــــوچــــه بــــــاغ عشـــــــــق

 ای همه من

تنهاتر از همیشه ام

درانتهای کوچه باغ عشق

زیرباران تنها مانده ام

بیا برای آخرین بار

 فریادم کن

تا به عشق تو

پرواز را بیاموزم

/ 3 نظر / 19 بازدید
ترانه

ممنون از حضور پرشورتون در وبلاگم

زرین قلم

یا دارم بزنید یا زنده به گورم کنید بیگنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم اما حوصله ی اثباتش را ندارم ....