فـــــریـــــاد عشـــــــق

همه فریاد دنیای من بودی 

اگرچه دنیای من 

همیشه در سکوت

باران داشت 

/ 3 نظر / 20 بازدید
پری....

هرچند نمیدانم خوابهایت را با که شریک میشوی اما هنوز شریک بی خوابی های من تویی![گل]

Deltang

یادت می افتم بارون میگیره....