خیــــــال پنـــــجــــــر مــــــــن

هر چه می خواهی پنهـــان کـــن

واژه هـــا تو را فـــاش می کنند 

سایـــه ات مانند کسی نیست 

حتی نام سحــــر آمیزت 

با خلـــوت شبـــانــه من 

"جـــاده چـــه بی رحــــم است 

وقتی خاطراتت تراقیک می شود 

روی خیــــال پنجـــر مــــن" .

                                                                " بیــــــدل "

 

 

پ.ن: «ای همه من عاشقی همین است»

 

/ 0 نظر / 22 بازدید