عشــــق و زنـــــدگـــــــی

اگـــــر عشـــــق بــــــاشـــد

زنـــــدگــــی بــــا رنــــگ چشمــــان تــــو

زیبـــــا مــــی شـــــود 

 


/ 1 نظر / 18 بازدید
سرگردان

دی هم تمام شد . دفتر بهمن باز کن .... برگ اولش را ..... با کاغذی از جنس دلت جلد کن..... صفحه به صفحه اش را .... با امید خط کشی کن .... صاف و یکدست .... اینبار ورق بزن .... با احتیاط بیشتری نگهش دار.... شروع به نوشتن کن .... اینبار کمی خوش خط تر بنویس .... خط اول ... بنام خدا .... سلام بهمن .....