چشمــــــان بـــــی ریـــــــای تـــــــــــو

سوگند به مستی چشمان تو 

که همه عاشقانه می گفت

با من

در باغ خیال کسی

هرگز نخفتم

جز در محراب یاد تو

و دلی که چشم می گفت

به لبخند های 

نگاه پر از فسانه تو

و چه با تمنا

مرا به سرسرای باغ آغوشت می کشاند

چشمان بی ریای تو

و زمزمه های پر از ترنم و طنازی

 چه آشفته حال می فتاد

عاشقانه در خیال پر از مهر

و نگاه با صفای تو

به به!!!

چه دیوان شعری می سرود

در ردای حال عاشقی

چشمان وحشی

 مست شاعرانه تو 

 

/ 5 نظر / 18 بازدید
علی

روزگار به من آموخت با زندگی قهر نکنیم / چون دنیا منت کش کسی نیست

ترنم بهاری

ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺨﺸﯿﺪﯼ ﻭ ﻧﻔﻬﻤــــﯿﺪ ، ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺑﺨﺸﺶ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ! ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺻﺒـــﺮ ﮐﺮﺩ ... ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ، ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺎﻧﺪﯼ ، ﺭﻓﺘﻦ ﺭﺍ ﺑﻠﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﯼ ! سلام وب خوشگلی داری ب منم سر بزن[لبخند]

ترنم بهاری

هنوز هم از بین کارهای دنیا دل بستن به دلت بیشتر به دلم میچسبد . . . [گل][گل]

شقایق

اینم آدرس وب دوستم که شعرای من توشن: http://queen-of-roman.blogfa.com/