عشــــق فقـــــط

عشـــق سفـــری اســـت کـــه یـــک بــــار 

اتفــــــاق مـــی افتـــد و هـــرگــز تکــــرار نــــدارد

 

/ 6 نظر / 19 بازدید
Doctor

salam مـــــــن خستــــــه ام ، از اینهمــه تـاوان جدایــی , ای بــی خبــــر از حــــال مــــــن ، امـــروز کجــــایـــــی..؟!

Doctor

همین سه کلـمه برای وصـف حالم کافیست: "لبخــندم درد میـکند..."

Doctor

یه وقتایی لازمه یکی “کنارت” باشه.. کاری نکنه‌ و حرفی نزنه ها ! فقط باشه…

Doctor

havijoliiiiiiiiiiiii:) بامش که نه ... ولی برفش از همه بیشتر است . مرد کارتون خواب کنار خیابان !!!

Doctor

شاید آرام تر میشدم فقط و فقط …….. اگر میفهمیدی….. حرفهایم به همین راحتی که می خوانی نوشته نشده اند!!