کوه عاشقی

اینجا در تنهایی خویش 

کسی با من است که نیست

اما همیشه هست

کوهی که عنکبوت آن 

حریم امانت می نویسد

و امین را عاشقی آموخت 

کوهی که فرهاد را پرآوازه کرد

و هر صخره اش یاد ما را خاطره می کند

کوهی که فریادم را

پنهان در خویش نمی کند

کوهی که منم 

اینجا و یک دنیا حرف 

که در ازدحام نشنیده هایم

سنگ نام دارد

و لبریزتر از فریاد می شود

تا عاشقی کند 

ای مرد تنهای کوه عاشقی

عاشق منم عاشق منم عاشق ...

/ 1 نظر / 18 بازدید
تی تی

سلام بسیار محبت نمودید سر زدید ...روزگار بکامتون عسل