تولد فرشته مهربانی

امروز همه بهانه من تولد شماست

به همراهی همه دوستان ارج می گذارم

همه شما در این جشن مهربانی عاشقانه دعوت می شوید

فرشته ای امشب زمینی می شود

تا دنیا را به عطر بهشت ارزانی بخشد

ای فرشته مهربانی تولدت مبارک 

تا تو هستی زندگی را باید نوشت 

همه به نام تو

ای همه من

/ 0 نظر / 19 بازدید