آدینـــــــه هـــــــای دیـــــــوانگـــــــی

هر آدینـــــــــه کــــــه مــــــــی شـــــــود

نمــــــی دانــــــم

دیــــــوانگــــــی ایــــــن اســــــت

کــــــه مـــــــن دارم 

یــــــا آن اســـــــت

کــــــــه نمــــــــی شـــــــوم 

/ 2 نظر / 21 بازدید
دختر تنها

بعضي زخــــم ها هســــــت كه هـــــــــر روز بــــايـــد روشونو باز كنــــي و نـــــــــمـــــــــــــك بپـــــــــــاشــــــــــ ــــي ... تــــــــا يــــــــــادت نـــــــــــــره كه ســــــــــــــراغ بعضـــــــــــي آدمـــــــــــــا نبــــــــــــــــــــايـ ـــــــد رفـــــــــــت ، نــــــــــــــبـايـــد! ! ! سلام دوست عزیز وب زیبایی داری به منم سر بزن اگه با تبادل لینک موافقی لینکم کن خبر بده لینک کنم مرسی

دختر تنها

گـــــاه مي توانــــــــ تمامـــــــــ زندگيــــــ را در آغوشـــــــــ گرفتــــــــ اگــــــــــــــر تمامـــــــ زندگيتـــــــــــــ يکـــــــ نفــــــ ــــ ـــــــر باشـــــــــــــد...