شـــــــــب یلـــــــــــــدا

چـــــــه شبـــــ  بـــــــی انتهــــــــایــــــی دارم امــشــــب 

بگــــــو یلــــــــدا شبــــــی مــــــن خـــواهــــــم  امشــــب

بیــــا لیــــــــلی شــــــب یلـــــــدا تــــــــو خــــــوش بـــــــاد

کـــه شــبی هـــــم وزن یلــــــــدا خــــواهــــــم  امــشـــــب

/ 4 نظر / 23 بازدید
دلارام

[دلقک] با تبادل لینک موافقی اگه هستی خبروم کون

قبیس

مونا

یلدا یعنی: ی : یاد هم بودن ل: لبریز از محبت بودن د : دوست داشتن هم دیگر ا : آخرین روز پاییز

علی

ممنون از لینکتون..منم لینکتون کردم