خلـــــــــوت عشـــــــق

لابلای لحظــــــه هـــــای تنهاییــــــــم

واژه ای

 جـــــزء یـــــــاد تـــــو 

بــــــا مـــــن بــــه خلـــــوت نیســـــت 

تنهـــــا 


 

/ 2 نظر / 19 بازدید
ترانه

وبت زیباست خوشحال میشم بهم سر بزنی

نازگل

ﺍﻭﺝ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺳﺖ، ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﻟﺖ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ!