بــــــوم عــــــاشقـــــــی

چو پــروانــه 

در خیـــال گـــل روی تـــو

مــی گـــردم 

دیــوانـــه وار 

و مــی پیچم بــه خـــود

در احســـاس چشمــانت 

کــه مــرا 

به آتـــش کشیـــده 

چه ســاده

روی بــوم عــاشقــی 

و در امتداد ؛ سکوت نگاهت 

/ 6 نظر / 20 بازدید
من

سلام.. ممنونم از امیدی که بهم دادید.. چقدر خوبه یکی بفهمه چی داری میگی... بازم ممنونم.. موفق باشید [لبخند][گل][گل][گل]

ساجده

آهنگ وبتون قشنگه[لبخند][گل]

ساجده

ممنونم از حضورتون[لبخند][گل]

پری....

کنارم که هستی خیابان ها از ماهیت می افتند، رسیدنی در کار نیست شانه به شانه مقصدم قدم میزنم …