قصه عاشقی

نقل شده ، در یکی روزهای گرم سفر ، پیامبر(ص) به همراه کاراون خود ، واحه ای را برای اطراق کردن انتخاب کردند و همینه به آنجا رسیدند و اندکی آسودند.یکی از همراهان نگاهش به درخت خرمایی افتاد که سختی روزگار او را از پای درآورده بود و از شاخ و برگش فقط تنه ای مانده بود .

ناگهان یکی از همراهان گفت : ای کاش این درخت خرما حالا سبز بود . پیامبر (ص) نگاهی به او کرد و گفت : خیلی سخت نیست که سبز شود. ناگهان پیامبر (ص) دست به آسمان برد و دعایی بر حاجت ، همراه از خدا درخواست کرد.همینکه پیامبر از دعا و نیایش رهایی یافت ناگهان درخت سبز شد و به بار نشست .

همراهان همه تعجب کردند و گفتند پیامبر معجزه کرده است و این معجزه است . پیامبر در این گفت : هرگز . این کار معجزه نیست .

از این داستان می توان آموخت که هر دلی که پر شود از معشوق آن می کند که در معجزه باشد. اگر همه وجود یک عاشق ، فقط معشوق و محبوب شود ، هر آنچه از محبوب بخواهی انجام می دهد. هیچ کاری برای خدا سخت نیست و نشد ندارد. بلکه بستگی به این دار که انسان چقدر تقوا و ایمان دارد.

دلی که آکنده از نور خدا باشد و در آن هیچ غیری نباشد ، خداوند به سپاس نورانیت او هرآنچه از او بخواهد ، آن می کند. خداوند تجلی قدرت و نور است. اگر ما خود را از سیاهی و پلشتی ها برهانیم و ظرف وجودی خود را ، را آکنده از مهر و ولایت او کنیم ، قطع به یقین ، وعده او یاری و کمک است و انسان مگر غیر از این است که خلیفه حق است . خداوند مگر خلاف کلام خود ، عمل می کند.هرگر هرگز که حق وقتی در حق درآمیزد حق می شود و نور .

پس دلی که مملو از مهر و ولایت عشق خدا باشد و همه امور فرد فقط و فقط برای خدا باشد ، دیگر نارفیقی است اگر معشوق به عاشق خود بی توجهی کند. این وعده حق و از اخلاق است که رفیق و دوست یکدل همدیگر را یاری کنند. وقتی وجود کسی مملو از نور خدا شود ، رفیق و محبوب او می شود. و در این شرایط خداوند به خواسته های بنده خود پاسخ مثبت می دهد.

و در داستانی دیگر روایت است که روزی امام حسن عسکری (ع) برای ادای نماز وارد مسجد می شود و در همان جای اول که خالی است به نماز می ایستد و فریضه به جا می آورد .

این رفتار امام مورد تعجب بعضی قرار می گیرد و امام را مخاطب قرار می دهند. یا امام چرا اینجا نماز گذاردی ؟ چرا به جلو و صف نخست نرفتید؟

امام در جواب فرمودند: حیفم آمد که لحظه ای وقت خود را برای غیر خدا صرف کنم .

چه درس هایی امام معصوم به پیروان و مسلمان می دهند .امام می فرمایند : حیفم آمد که در خانه خدا لحظه ای دنبال جایگاهی بهتر بگردد. این جای بهتر احتمالا حس برتری و غرور است و انسان نباید ...

اگر خواستی ببنی عاشق هستی یا نه ؟ اگر خواستی ببینی همه وجودت محبوب توست باید به این مرحله برسی که سراسر وجودت ، خیالت ، نفس و همه اعمالت برای محبوب باشد.

ای انسانها ، خدا می فرماید: قسم به عصر که انسانها در خسران هستند...مگر آنهایی که ایمان آوردند و ...

بیا با او یکدل شویم و همه وجود خود را به او بسپاریم .او ما را تنها و ناتوان نمی گذارد.باش تا وعده محبوب را دریابی . 

برداشت آزاد...

/ 0 نظر / 20 بازدید