حــــدیــــث عشـــــق

پر از ستاره است 

آسمان شهر من 

اما در آسمان عشق من

یک ماه نشسته است

و سال هاست

پشت ابر انتظار

 در آسمان جان من 

همیشه حرف آمدن 

حدیث عاشقی شده 

/ 3 نظر / 19 بازدید
هاشم

آسمان عشقتان مستدام باد،اگردر مورد شفاعت واقعی مطلب خواستیدبه من سربزنید

نازگل

چه تلخ است با بغض بنویسی با خنده بخوانند...

نازگل

زبان هیچ استخوانی ندارد ! اما آنقدر قوی هست که بتواند قلبی را بشکند . . .