شبحـــــی از آغـــــــوش تــــــو

کجــــــایــــــی

حســــــی از  تــــــو مــــــرا

وســـــوســــــه بـــــــوســـــهمـــــی کنـــــد

اینجـــــــا

شبحـــــی از تــــــو همـــــــواره 

مــــــرا  بــــــه آغـــــــوش مـــــی کشــــــد

            .                                  اینجــــــــــا                                                                                                                                «بیـــــــدل»

/ 3 نظر / 25 بازدید
رها

شعر قشنگیه اما غمناکه

مونا

به سلامتیه اونایی که بیخیالمونن اما توی خیالمونن

روزالی پیرسون

چه رسم عجیبیه ! اون که دوسش نداری ، اصرار پشت اصرار اون که دوسش داری ، انگار نه انگار